Monday 26 February 2024

Tour Phan Thiết: Hành hương – Biển và Cát

Giá từ : 1.149.000 VND
Thời gian : 2Ngày 1Đêm
Khởi hành : Tháng: 2-3-4/2020
Khách sạn : Từ: 2 Sao trở lên
Phương tiện : Xe Ô tô
Lịch Trình : Sài Gòn - Phan Thiết - Núi TàKú - Mũi Né - Hòn Rơm

Tout Phan Thiết: Lâu đài rượu Vang – Tắm bù ...

Giá từ : Từ: 2.449.000 VND
Thời gian : 3Ngày 2Đêm
Khởi hành : Tháng: 2-3-4/2020
Phương tiện : Ô tô
Khách sạn : Từ: 3 sao trở lên
Lịch Trình : Sài gòn - Phan Thiết

Tour Phan Thiết – Đà Lạt: Biển xanh – Đ ...

Giá từ : Từ: 2.119.000 VNĐ
Thời gian : 4Ngày 3Đêm
Khởi hành : Tháng: 5-6-7/2018
Phương tiện : Xe Ô tô
Khách sạn : Từ: 2 Sao trở lên
Lịch Trình : Sài Gòn - Phan Thiết - Hòn Rơm - Đà Lạt - Trà Tâm Châu Bảo Lộc

Tour Phan Thiết: Mũi Né – Bàu Sen – Tà Kú

Giá từ : Từ 1.650.000 VND
Thời gian : 3Ngày 2Đêm
Khởi hành : Tháng: 11-12/2017
Phương tiện : Xe Ôtô
Khách sạn : Từ: 2 sao trở lên
Lịch Trình : Sài Gòn - Tà Cú - Mũi Né - Bàu Sen - Tắm Bùn Khoáng