Thursday 25 April 2024

Tour Miền Trung: Viếng mộ Đại Tướng – Di s ...

Giá từ : Từ: 2.659.000 VND
Thời gian : 4Ngày 3Đêm
Khởi hành : Tháng: 2-3-4/2020
Khách sạn : Từ: 2 sao trở lên
Phương tiện : Máy bay
Lịch Trình : Sài Gòn – Huế – Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – Bà Nà – Hội An

Tour Nha Trang: Sài Gòn – Suối Thạch Lâm – ...

Giá từ : Từ: 1.939.000 VND
Thời gian : 4Ngày 3Đêm
Khởi hành : Tháng: 2-3-4/2020
Phương tiện : Máy bay
Khách sạn : Từ: 2 Sao trở lên
Lịch Trình : Sài Gòn - Hang Yến - Suối Khoáng Nóng - Vinpeal - Dốc Lết - Suối Thạch Lâm

Tout Phan Thiết: Lâu đài rượu Vang – Tắm bù ...

Giá từ : Từ: 2.449.000 VND
Thời gian : 3Ngày 2Đêm
Khởi hành : Tháng: 2-3-4/2020
Phương tiện : Ô tô
Khách sạn : Từ: 3 sao trở lên
Lịch Trình : Sài gòn - Phan Thiết

Tour Ninh Chữ: Sài Gòn – Ninh Chữ – Poklon ...

Giá từ : 1.690.000 VND
Thời gian : 3Ngày 2Đêm
Khởi hành : Tháng: 2-3-4/2020
Phương tiện : Ôtô
Khách sạn : Từ: 2 Sao trở lên
Lịch Trình : Sài Gòn – Ninh Chữ – Poklong Giarai – Gốm Bàu Trúc

Tour Mien Trung: Hoi An – Phong Nha – La Vang &# ...

Giá từ : Từ: 2.859.000 VND
Thời gian : 5Ngày 4Đêm
Khởi hành : Tháng: 11-12/2017
Phương tiện : Máy bay
Khách sạn : Từ: 3 Sao trở lên
Lịch Trình : Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - La Vang - Phong Nha

Tour Nha Trang: Sài Gòn – Vinpeal – Hang Yến ...

Giá từ : 2.525.000 VND
Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
Khởi hành : Tháng: 11-12/2017
Phương tiện : Tàu hỏa & Ô tô
Khách sạn : 3 Sao trở lên
Lịch Trình : Sài Gòn - Nha Trang - Vinpeal - Hang Yến - Vịnh Nha Phu

Tour Nha Trang: Sài Gòn – Tour 4 Đảo – Kh ...

Giá từ : Từ: 2.605.000 VND
Thời gian : 3Ngày 4Đêm
Khởi hành : Tháng: 11-12/2017
Phương tiện : Tàu hỏa & Ô tô
Khách sạn : Từ: 3Sao trở lên
Lịch Trình : Sài Gòn - Nha Trang - Tour 4 Đảo - Hang Yến- Suối Khoáng Nóng - Vinpeal

Tour Miền Trung, Du Lịch Tết MẬU TUẤT 2018

Giá từ : 8.390.000 VND
Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành : Tháng: 2/2018 - (2,3,4 Tết MẬU TUẤT)
Phương tiện : Máy bay
Khách sạn : 3 sao
Lịch Trình : Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - La Vang - Động Phong Nha

Tour Miền Trung: Hội An – Động Thiên Đường ...

Giá từ : Từ: 2.839.000 VND
Thời gian : 5Ngày 4Đêm
Khởi hành : Tháng: 11-12/2017
Phương tiện : Máy bay
Khách sạn : Từ: 3 sao
Lịch Trình : Sài Gòn - Đà Nẵng - Hội An - Động Thiên Đường - La Vang - Huế - Bà Nà