Monday 26 February 2024

TeamBuilding: Teambuilding & Training “Thay Đổi Để Thành Công”

Giá từ : Từ: 999.000 VND
Thời gian : Theo yêu cầu
Khởi hành : Tháng: 7-8-9/2020
Phương tiện : Theo yêu cầu
Khách sạn : Theo nhu cầu
Liên hệ : Mr Quang: 0902 966 955 - 0946 966 919 - Ms Lan Vy: 0982 912 902 - Ms Khả Di: 0963 933 828
Lịch Trình : Tùy chọn

Mục đích

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

“THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG”

Chương trình

  • Số lượng tham gia: … thành viên.
  • Địa điểm tổ chức: Các KDL có Hội trường và sân bãi
  • Hình thức tổ chức:
  • Indoor: Diễn giả Training theo chuyên đề đã chọn (có slide bài giảng)
  • Outdoor: Chuyên viên huấn luyện Teamwork (có chương trình đính kèm).
  • Thời gian: Tự chọn

Lưu ý

  •  Khách hàng phải trang bị cho thành viên tham gia có những hiểu biết về MỤC ĐÍCH của Chương trình huấn luyện.
  • Chuẩn bị sức khỏe tốt.

Hình ảnh

Save

Save