Thursday 25 April 2024

Tại sao lại là Team building?

Giá từ : 
Thời gian : 
Khởi hành : 
Phương tiện : 
Khách sạn : 
Liên hệ : 
Lịch Trình : 
Bạn hãy nhìn lại tổ chức nơi mình làm việc và thử trả lời các câu hỏi sau:

  1. Mọi người chung quanh mình có rõ và cam kết cùng đạt được chỉ tiêu đề ra cho bộ phận hay công ty không?
  2. Hay đơn giản hơn là đã hiểu rõ mục tiêu chung của doanh nghiệp nơi bạn làm việc hay chưa?
  3. Bạn có sẳn sàng thảo luận thẳng thắn với cộng sự hay đồng nghiệp về đường hướng phát triển hay hướng đi của doanh nghiệp hay bộ phận của mình? Còn có ai khác cũng làm việc này không?

 

Nếu câu trả lời cho các câu hỏi trên là “KHÔNG” thì bạn đang ở trong môi trường làm việc thiếu tin tưởng và phương hướng.

  • Niềm tin tạo cho con người cảm giác an toàn.
  • Khi an toàn con người sẽ không ngại phản bác và từ chối lẫn nhau..
  • Các cuộc tranh cãi mang tính xây dựng hay thảo luận, trao đổi, góp ý sẽ được các thành viên khác lắng nghe.
  • Khi mọi người đã bày tỏ hết ý kiến của mình, thì sự cam kết thực hiện để đạt được mục tiêu ban đầu càng được đề cao hơn.
  • Các cam kết đạt được mục tiêu chung là chìa khoá của những thành công cao hơn cho doanh nghiệp!

Team building là một loạt các hình thức sinh hoạt tập thể dùng làm cầu nối  mang mọi người đến gần nhau  để cùng đạt được mục tiêu chung cao hơn.