Monday 26 February 2024

Team building kết tình đồng đội

Giá từ : Liên hệ
Thời gian : Tùy chọn
Khởi hành : 2016
Khách sạn : Tùy chọn
Phương tiện : Tùy chọn
Lịch Trình : Tùy chọn

Team building có cần thiết cho bạn không?

Giá từ : 
Thời gian : 
Khởi hành : 
Phương tiện : 
Khách sạn : 
Lịch Trình : 

Team building – nghệ thuật và hơn thế nữa…

Giá từ : 
Thời gian : 
Khởi hành : 
Phương tiện : 
Khách sạn : 
Lịch Trình : 

Team building – chơi cũng là học

Giá từ : 
Thời gian : 
Khởi hành : 
Phương tiện : 
Khách sạn : 
Lịch Trình : 

Tại sao lại là Team building?

Giá từ : 
Thời gian : 
Khởi hành : 
Phương tiện : 
Khách sạn : 
Lịch Trình : 

Team Building là gì?

Giá từ : 
Thời gian : 
Khởi hành : 
Phương tiện : 
Khách sạn : 
Lịch Trình :